Dit is de huidige omgevingsvisie. De ontwerpvisie voor Dijk en Waard is momenteel in behandeling. Zodra deze wordt goedgekeurd door de raad vervangt de nieuwe omgevingsvisie Dijk en Waard deze versie. Benieuwd naar het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie? Ga naar kijk.dijkenwaard.nl.

Waarover gaat de omgevingsvisie en hoe werkt dit?

Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders en maatschappelijke organisaties uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze gemeenten. Het motto daarbij is goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit.

In deze korte film wordt uitgelegd waarover de omgevingsvisie gaat en hoe dit werkt.

Waar staan we nu met de omgevingsvisie?

De gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard heeft de omgevingsvisie vastgesteld op 26 oktober 2021.

De gemeenteraad van de gemeente Langedijk heeft de omgevingsvisie nog niet vastgesteld.

Totdat de gemeenteraad van Dijk en Waard de omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard, zoals in Heerhugowaard is vastgesteld, heeft bekrachtigd voor het gehele grondgebied of in aangepaste vorm heeft vastgesteld, geldt de omgevingsvisie alleen voor het grondgebied van Heerhugowaard.

In de omgevingsvisie genoemde zaken die betrekking hebben op ontwikkelingen en situaties in Langedijk, zijn op dit moment niet zonder meer bestuurlijk goedgekeurd.

Visie

Wilt u weten wat de omgevingsvisie inhoudt en hoe deze tot stand kwam? Bekijk de verschillende onderdelen en de achtergronden van de visie.

Naar Visie

Speerpunten

Wilt u onze doelen weten voor de toekomst? Ga naar de speerpunten en bekijk waaraan we samen met u willen werken.

Naar Speerpunten

Idee

Wilt u een bijdrage leveren en hebt u een idee? Gebruik dan de knop hieronder om te zien hoe u verder met uw idee kan komen.

Naar Idee

Locatie

Wilt u weten welke bestaande waarden we per gebied belangrijk vinden? Kijk dan verder bij Locatie. We zorgen samen met u dat we ontwikkelingen afstemmen op deze waarden.

Naar Locatie