Speerpunten

De Omgevingsvisie Langedijk/Heerhugowaard richt zich op 9 speerpunten.  De speerpunten zijn de doelen die we samen met u willen bereiken. Ons motto daarbij is “goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen, en zorg voor kwaliteit”. De speerpunten en de daarbij behorende acties dragen daar aan bij.

  • Wilt u weten wat onze speerpunten zijn? Ga dan direct naar onze speerpunten en de acties die daarbij horen.
  • Sommige speerpunten en acties gaan over een bepaald gebied. Kijk op de visiekaart voor welke gebieden speerpunten of acties gelden.
  • Wilt u weten hoe we tot onze speerpunten zijn gekomen? Lees danhet verhaal achter de speerpunten.
     
Naar de visiekaart

Naar het verhaal achter de speerpunten