Locatie

We vinden het belangrijk dat plannen zo worden vormgegeven dat ze aansluiten bij de waarden van een gebied. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben bij de voorbereiding van de waardenkaart benoemd wat zij belangrijk vonden. Deze belangrijke thema's vormen samen de waardenkaart.

Bent u eigenaar van een stuk grond of heeft u wat op het oog? Dan is het belangrijk om te weten wat daar mogelijk is. Kijk daarvoor eerst in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan waarin regels zijn opgenomen over de functies waarvoor je een gebied mag gebruiken. Ook geeft het bestemmingsplan regels over de mogelijkheden om te bouwen. In de periode 2024-2030 wordt het bestemmingsplan stapsgewijs vervangen door het gemeentelijke omgevingsplan.

Bekijk de bestemmingsplannen

Kijk vervolgens op de waardenkaart. De met een kleur aangegeven gebieden hebben elk een eigen karakter. Klik op een zone en bekijk de waarden van dat gebied. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van plannen die wel en (nog) niet bij het karakter van het gebied passen.

Is het u niet duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente.