Het verhaal achter de speerpunten

Dijk en Waard wil een sterke en innovatieve gemeente zijn, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. Dat betekent dat wij mogelijkheden bieden om fijn te wonen, werken en verblijven. We bieden ruimte waar mogelijk en zorg waar nodig. Door actief te sturen en innovatie te stimuleren is de gemeente een sterke partner in de regio die doelen waar kan maken. Dat doen we altijd in samenwerking. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven wij vorm aan de toekomst. 

Dat kan in ons gebied waar stad, dorp en buitengebied voor handen zijn. We hebben een geschiedenis van pioniersdrift en ondernemingszin en tegelijkertijd geborgenheid en gehechtheid. Het water en groen leveren een belangrijke bijdrage aan onze ruimtelijke kwaliteit. We hebben alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik, maar staan ook in verbinding met onze omgeving in Noord-Holland. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt ons gebied zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van onze kernen en daarmee van de gemeenten als geheel.

Het motto van onze omgevingsvisie is: goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit. Kwaliteit omvat veel. Het gaat bijvoorbeeld om onze geschiedenis, onze gebouwen, de opbouw van onze dorpen en stad, het landschap, de natuur, onze wegen, paden en vervoersmogelijkheden en hoe wij dit alles beleven. Kwaliteit is dus heel breed, en verschilt van gebied tot gebied. Dit vraagt om maatwerk.

In een toekomstvisie kijken we naar belangrijke opgaven. Voorbeelden zijn het belang om iedereen te betrekken of de noodzaak van een duurzame energievoorziening. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties pakken we deze opgaven op. Er moet daarbij een goede balans zijn tussen de belangen van economie, samenleving en natuur. Onze negen speerpunten helpen om daar het gesprek over te voeren. Met hulp van de 9 speerpunten werken we aan goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit.

Terug naar de speerpunten