Visiekaart

De visiekaart laat zien welke ontwikkelingen of plekken een belangrijke rol hebben bij het oppakken van vraagstukken uit de omgevingsvisie de komende jaren.  

Het gaat hierbij om de fysieke leefomgeving en kent een ruimtelijke en ook sociale invulling. De kaart is ter aanvulling op de tekst van de omgevingsvisie.

In de gemeenten hebben we gebieden die geleidelijk gaan veranderen en verbeteren. Hoe ingrijpend of vernieuwend de verandering of verbetering is,  bepaalt of het gaat om een herstructurering, transformatie of innovatie.

Het is geen totaaloverzicht van alles waar wij als gemeenten en maatschappij mee bezig zijn. Het richt zich op de grotere ontwikkelingen, waar vaak meerdere speerpunten vanuit de omgevingsvisie samenkomen.

Bij de pagina van ieder speerpunt is, via een themakaart, de koppeling met de visiekaart aangegeven.

 

 

Terug naar de speerpunten