Veranderen van gebieden

In de gemeenten hebben we  ook gebieden die geleidelijk gaan veranderen en verbeteren.

Hoe ingrijpend of vernieuwend de verandering of verbetering is,  bepaalt of het gaat om een herstructurering, transformatie of innovatie.

Beveland wordt een afwisselend gebied met een goede openbare ruimte. Bestaande functies kunnen hier blijven. Nieuwe functies zijn welkom. Dat kunnen kantoren zijn, dat kunnen bedrijven zijn die gericht zijn op vrijetijdsbesteding of maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld gericht op onderwijs. Aan de randen komt een overgang naar de  gebieden Westpoort en Stationsgebied, die we (her)ontwikkelen.

De Scheg/Westpoort ontwikkelen we tot een gebied met verschillende functies. In Westpoort ligt de nadruk op wonen. Bij De Scheg is er ruimte voor instellingen of bedrijven die een functie hebben voor de wijde omgeving. Gedacht kan worden aan een zorgfunctie of een functie voor hoger onderwijs.

In het gebied Oostrand blijft de kwaliteit van een gebied met water en groen overeind en wordt versterkt. Er is daarbinnen ruimte voor de ontwikkeling van sportvoorzieningen, verbouw van groenten, en bedrijven of instellingen op het gebied van recreatie, horeca, wellness of onderwijs.

Op de Wuyver wordt ruimte geboden voor een menging van functies. We denken daarbij vooral aan veranderingen naar wonen en recreƫren in de buurt van het water.

Ook op de Mossel I wordt ruimte geboden voor een menging van functies. We denken daarbij aan woningen. Plannen voor woonfuncties zijn mogelijk in het noordoosten. De westzijde  zal voorlopig een werkfunctie houden.

Het stationsgebied is een gebied waarin nu en in de toekomst veel verschillende functies samenkomen. De ruimte wordt door veel mensen gebruikt. We maken een aantrekkelijke openbare ruimte en er staan of komen aantrekkelijke gebouwen. We maken de ontsluiting van het gebied met openbaar vervoer en voor de wandelaar en fietser nog beter. Zo wordt dit gebied een bruisend hart voor onze gemeenten.

In het gebied De Frans worden leegstaande en verouderde plekken veranderd in plekken om te wonen of zorg en onderwijs te bieden. Niet-passende bedrijvigheid maakt geleidelijk aan plaats voor functies die beter passen in een woonomgeving

We vinden het erg belangrijk dat ook het winkelcentrum Centrumwaard verandert. We willen samen met inwoners, ondernemers, eigenaren van panden en bezoekers een plan maken. Iedereen is daarbij even belangrijk. Met het plan zorgen we dat Centrumwaard zo wordt ingericht en vormgegeven dat het mensen aanspreekt en ondernemers en bezoekers aan zich bindt. Nu en in de toekomst.

In het glastuinbouwgebied van Heerhugowaard wordt volop ingezet op vernieuwing. Er wordt hard gewerkt aan energieneutraliteit en de verbetering van de bereikbaarheid. Verschillende partijen werken samen, de gemeente ondersteunt.

De Vaandel wordt ontwikkeld als gemengd gebied. Onderwijs en bedrijvigheid komen hier samen. Kleine en grote bedrijven naast elkaar. Ook hier ligt een stevig accent op duurzaamheid met onder meer de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet.

Terug naar de visiekaart