Achtergronden bij Speerpunt 1

Een veilige en gezonde omgeving

Er is steeds meer aandacht voor veiligheid en gezondheid.
Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid draagt zorg voor een veilige en gezonde basis. Dat betekent:

  • Nu en in de toekomst voldoen aan de landelijke regels voor gezondheid en veiligheid
  • Ruimte geven aan inwoners en bedrijven voor hun gezonde en veilig keuzes.
  • Inhoud geven aan veilig en gezond in de openbare ruimte (zie ook de speerpunten 3 en 8 over ontmoeten, zorg, groen en water)


Een omgeving die uitnodigt tot beweging en een groene omgeving zorgem voor minder overgewicht. Ook voelen we ons mentaal beter. Het stimuleert de ontwikkeling van kinderen en het vermindert eenzaamheid van ouderen. Tot slot blijven we er fit bij.

Wilt u meer weten over de veiligheid en gezondheid in je gemeente. Kijk dan op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheid

Terug naar speerpunt 1