Samen werken we aan een veilige en gezonde omgeving

We nemen vooraf maatregelen waarmee we zo lang mogelijk actief en gezond blijven. Dit is goed voor onze eigen kwaliteit van leven. En het zorgt voor een gezonde omgeving voor onze kinderen. Ook voorkomt het dat zorg te duur wordt.

Het is positief als de omgeving mensen uitnodigt om te bewegen, gezonder te eten en elkaar te ontmoeten. Wat is daarbij belangrijk?

 • aanwezigheid van groen en water;
 • mogelijkheid om gezonde voeding te telen;
 • mogelijkheid voor beweging;
 • aanleiding om elkaar te ontmoeten;
 • toegankelijkheid voor iedereen;
 • veiligheid;
 • afwezigheid van rook, geur-, trilling- of geluidsoverlast.

Onze omgeving moet ook veilig zijn. We controleren daarom regelmatig of een plek veilig is en of een plek veilig voelt. De gemeente maakt ook veiligheidsplannen. In de plannen staat hoe de omgeving veilig kan blijven. Er staat ook in hoe we onveilige plekken veiliger maken.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

We voldoen aan landelijke regels voor gezondheid en veiligheid. Maar het kan altijd nog beter. Met onze acties stimuleren we sport en beweging. We vergroten de veiligheid in het verkeer. En we maken dat mensen minder snel gaan roken.

Bestaande acties:

 • Uitwerken van het openbaar vervoer en de inrichting van de openbare ruimte, wachtplekken en parkeerbeleid volgens de uitgangspunten van “Groei op het spoor” (verbinden, verknopen, versnellen, veraangenamen en verleiden met het oog op wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer).
 • Deelnemen in verbetering fietsroutes (doorfietsroute tussen Heerhugowaard-Alkmaar via Castricum-Heiloo naar de IJmondgemeenten, routes Heerhugowaard- Bergen, Heerhugowaard-Hoorn, Heerhugowaard-Langedijk-Schagen en Alkmaar-Langedijk).
 • Deelnemen in verbetering van vaarroutes.
 • Het zorgen voor rookvrije zones bij scholen en sportvoorzieningen.
 • Samen met schoolbesturen en Heerhugowaard Sport N.V. maakt de gemeente afspraken om te werken aan een gezonde leefomgeving in en om scholen.  Onderdeel van deze leefomgeving is ook de beschikbaarheid en aanbod van gezonde voeding in kantines. Bij het maken van de afspraken wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij landelijke initiatieven en programma’s van de landelijke overheid.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • Opstarten van een pilotproject om de inrichting van de openbare ruimte beter af te stemmen op gebruik door iedereen. Na het pilotproject gebruiken we de leerpunten bij andere plannen voor de openbare ruimte. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de samenleving.) 
 • Aanpakken verkeersveiligheid, wandel-, en fietspaden (o.m. aandacht voor e-bikes en rotondes).
 • Openen van een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties en voor lastige plekken in het openbaar gebied voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen van bewoners voor ontmoetingsplekken in eigen beheer (gemeenschappelijke tuinen, speel- of sportplekken). Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van openbare ruimte.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen van bewoners of ondernemingen om evenementen te organiseren.
 • Opstellen van een plan voor versterking netwerk en inrichting openbare ruimte gericht op beweging (wandelen en fietsen, speel- en fitnessplekken, routes voor skaten, hartlopen). Een voorbeeld hiervan is het realiseren van veilige en niet te lange fietsroutes vanuit de kernen (vitaliteitsrondjes die onder meer aantrekkelijk zijn voor ouderen).

Op het gebied van veiligheid en gezondheid draagt iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar u kunt ook samen werken met anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het  met elkaar zorgen dat uw straat of buurt vuurwerkvrij wordt;
 • het met uw club of vereniging zorgen voor een rookvrije zone;
 • het organiseren van een evenement dat aanmoedigt tot sport of beweging;
 • het aanleggen van een speelplek in uw buurt;
 • het met uw straat of buurt zorgen voor verantwoord gebruik van vuurkorven en houtkachels.


Ziet u in de openbare ruimte onveilige situaties? Maak dan gebruik van het meldpunt openbare ruimte. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, maar meldingen helpen ons om te zien waar actie nodig is.