De 9 speerpunten van Langedijk en Heerhugowaard

De Omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard richt zich op 9 speerpunten. Dit zijn punten die belangrijk zijn om “goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit” nu en in de toekomst waar te maken. Dit lukt alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt.

De 9 verschillende speerpunten zijn allemaal belangrijk. Als bij een speerpunt staat dat veilig en gezond of CO2 neutraal belangrijk is dan geldt dat ook voor onderwerpen die in andere speerpunten worden genoemd. Zoals goede woonplekken of een omgeving die uitnodigt tot contact.

Bij de acties die wij of onze inwoners en ondernemers uitvoeren kijken we steeds hoe we aan zoveel mogelijk speerpunten inhoud kunnen geven. Dit is een kernprincipe onder meer om zo zuinig mogelijk met de ruimte om te gaan.