Achtergronden bij speerpunt 2

Stel dat ik 100 word

De manier waarop wij wonen en leven verandert. Steeds meer mensen wonen alleen. Dit komt omdat mensen ouder worden en langer thuis wonen. En het aantal kinderen neemt op veel plaatsen juist af.

In de toekomst zijn er ook andere woon- en leefvormen nodig voor jong en oud, met bijbehorende voorzieningen.

In deze omgevingsvisie wordt daarom aandacht gegeven aan de bouw en verbouw naar niet-traditionele vormen van wonen. Dit zijn bijvoorbeeld vormen van wonen die zo zijn opgezet dat het makkelijk en uitnodigend is om voor elkaar te zorgen.

Ook wordt gekeken naar de plek van woningen. Zo stimuleren we verdichting op plekken waarvan de bereikbaarheid groot is of waar voorzieningen in de buurt zijn.

Wilt u meer weten over het wonen in uw gemeente. Kijk dan op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bouwen-en-wonen

Terug naar speerpunt 2