Achtergronden bij speerpunt 3

Ontmoeten na vandaag

Omdat veel vandaag de dag digitaal gaat is de wereld kleiner geworden en lijkt iedereen bereikbaar. Maar waar kan je elkaar nog echt ontmoeten?  Ontmoetingsplekken worden steeds belangrijker en veranderen van aard.

Gebieden waar voorzieningen zijn zoals winkels, scholen of zorgvoorzieningen zijn punten die voor ontmoeten belangrijk zijn. Ook knooppunten van Open baar Vervoer horen daarbij. En verbindingen zoals vaarroutes, wandel- en fietspaden.

Buiten ontmoeten we in parken, in recreatiegebieden, op het water,  en op pleinen. Binnen ontmoeten we elkaar in winkels, buurthuizen, bibliotheken, in de horeca, kerken, scholen en culturele voorzieningen. Ook vindt ontmoeten plaats bij bepaalde gebeurtenissen zoals een markt of evenement.

Belangrijk is dat er voldoende spreiding van plekken is en dat de plekken bereikbaar zijn voor alle doelgroepen.

Terug naar speerpunt 3