Achtergronden bij speerpunt 5

Hoe gaan we zorgvuldig om met identiteit?

Waarom willen mensen in Dijk en Waard wonen of verblijven? Dat heeft alles te maken met identiteit. Maar wat is dat eigenlijk? Identiteit van een gebied voert terug op de bijzondere eigenschappen van een gebied:

  • Eigenschappen die verbonden zijn aan het ontstaan van een gebied in verschillende tijdlagen.
  • Eigenschappen die te maken hebben met de samenleving zoals sociale samenhang of lokale gebruiken.

Op die manier is identiteit iets wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hun verbindt. In deze tijd verandert onze omgeving snel. Er worden nieuwe functies ontwikkeld die we eerder niet bedacht hadden. Als nieuwe plannen inspelen op onze identiteit, zijn ze eerder succesvol. Ze winnen aan draagvlak en passen in hun omgeving.

Langedijk was in het verleden heel erg rijk aan water. Het gebied bestond uit vaarpolders. Land voor tuinbouw was bereikbaar via smalle vaarten. Het werd het ‘Rijk der Duizend Eilanden’ genoemd. Alleen het gebied ten oosten van de Broekerveiling is daarvan overgebleven. Maar de gemeente is nog steeds landelijk en waterrijk. Kenmerkend is de bebouwing in lange rijen; linten van huizen ontstaan op dijken en strandwallen van vroeger.

De identiteit van Langedijk is sterk verbonden met water. Het maken van water, het bevaarbaar maken van water, het zichtbaar maken van water, het gebruik van oevers, dat alles versterkt de identiteit van Langedijk. Ook is water heel belangrijk voor recreatie en toerisme.

Heerhugowaard is een jonge stad in een oude droogmakerij. Lange tijd kende het gebied een trage ontwikkeling. Toen moderne technieken in de landbouw ontstonden werd dat anders. De komst van de spoorlijn van Alkmaar naar Den Helder leidde tot groei van het aantal inwoners. Toen er rond 1960 woningnood was in Nederland, werd de groei enorm. Er kwamen grote nieuwbouwwijken. Heerhugowaard werd een echte stad met de daarbij horende woon- en werkgebieden.

De opbouw van de stad wordt nog steeds bepaald door het oude verloop van de wegen en de daaraan gelegen gebouwen.

Zowel de bebouwing van Langedijk als van Heerhugowaard is hard gegroeid in de afgelopen periode. Maar beide gemeenten hebben een eigen karakter ontwikkeld of behouden. Heerhugowaard werd steeds meer stad. Langedijk heeft juist het dorpse karakter weten te behouden. 

Terug naar speerpunt 5