Langedijk ontwikkelt met water

“Langedijk ontwikkelt met water” is een visie met als motto “water verbindt”.

In de visie staan 7 doelen.

  1. de basis op orde (het systeem van vaarwegen het beheer en gebruik daarvan);
  2. het leggen van verbindingen met de regio;
  3. het bieden van ruimte voor recreatie;
  4. het werken aan duurzaamheid;
  5. het werken aan ruimtelijke kwaliteit;
  6. het inspelen op het onderscheidende van Langedijk;
  7. en het belang van samenwerken.


Voor elk van deze doelen is een kaart gemaakt en zijn gewenste ontwikkelingen omschreven.

Langedijk ontwikkelt met water sluit goed aan bij de doelen van de Omgevingsvisie en is een verdieping voor ontwikkelen vanuit identiteit. De visie is opgesteld met hulp van ketenpartners, ondernemers, instellingen en inwoners. Werken aan identiteit wordt gekoppeld aan versterking van de economie en de mogelijkheden om te recreëren.

Kijk voor meer informatie op https://www.lomw.nl

Terug naar Speerpunt 5