Omgevingsplan

Het omgevingsplan is het plan waarin regels staan voor het grondgebied van een gemeente. Dit zijn regels die gaan over de functies waarvoor je een gebied mag gebruiken. Ook staan er regels in over bouwen en over het milieu. Het omgevingsplan is de vervanger van het bestemmingsplan en een deel van de verordeningen die in de gemeente gelden. De gemeente is verplicht om in de periode 2023-2029 een omgevingsplan op te stellen.

Terug naar Speerpunt 5