Programma identiteit

Het idee voor het omgevingsprogramma Identiteit is nog in ontwikkeling. Bij het vormen van het programma is onderstaande tekst het uitgangspunt voor de wenselijke inhoud en doelen.

Wat voor gemeente willen we zijn? Wat is ons verleden en wat is onze toekomst? Dit zijn vragen die horen bij de identiteit van de gemeente. Hoe zien wijken, straten, gebouwen, parken en wegen er uit in de gemeente? Hoe was dat vroeger en hoe is dat nu en in de toekomst? Dit is de ruimtelijke kwaliteit ofwel omgevingskwaliteit van de gemeente. 

De afspraken over identiteit en de kwaliteit van de omgeving (omgevingskwaliteit) komen samen in het Omgevingsprogramma Identiteit. Het vasthouden en versterken van identiteit en ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk onderwerp in de omgevingsvisie. Er is niet één identiteit: de dorpen en wijken verschillen onderling, maar vormen samen wel de gemeente.  Identiteit vasthouden en versterken start met het begrip van de periodes (tijdlagen) en ontwikkelingen die de ruimte waarin wij leven gevormd hebben. Maar waar vind je de informatie over periodes en ontwikkelingen? Hoe weet je wat de gemeente voor informatie hierover heeft en van je verwacht? Over de identiteit van de gemeente is informatie beschikbaar en zijn al afspraken en regels vastgesteld. Belangrijk daarbij is, met de uitgangspunten van de omgevingswet, de bestaande informatie, afspraken en regels door te lopen. Wat is de achtergrond van de regels en afspraken. Welke informatie, regels en afspraken blijven, welke moeten worden aangepast of kunnen verdwijnen.

Het Omgevingsprogramma Identiteit moet ingaan op onderstaande punten:

  1. Beschrijving van de waarden en wensen op het gebied van identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Het Omgevingsprogramma is de uitwerking en verdieping van de Waardenkaart van de Omgevingsvisie.
  2. Aanpak om de identiteit en ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken. Dit kan gaan van vrijblijvend aanmoedigen tot het verplicht regelen met afspraken.
  3. Beschikbaar stellen van de nuttige informatie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan beschikken over de zelfde informatie? Bijvoorbeeld door het digitaal ontsluiten van alle informatie via het omgevingsloket.
Terug naar Speerpunt 5