Achtergronden bij speerpunt 7

Hoe zorgen we op termijn voor onze energievoorziening?

De gemeente wil CO2-neutraal worden. Er is nog veel besparing nodig en een omslag naar hernieuwbare energie. In 2017 beschikte de voormalige gemeente Heerhugowaard over 4,3% hernieuwbare energie en voormalige gemeente Langedijk over 5,8% (bron waarstaatjegemeente.nl).

Wilt u meer weten over energie in uw gemeente? Kijk dan op:

Terug naar speerpunt 7