Achtergronden bij speerpunt 9

Samenwerking in de regio is belangrijk voor onze inwoners en bedrijven. Mensen bewegen zich steeds gemakkelijker binnen een groter gebied. Locatie en bereikbaarheid zijn voor woningzoekenden en bedrijven belangrijker dan de gemeentegrenzen.

Ook als gemeente merken we dat de er steeds meer wordt opgepakt in de regio. En dat is logisch. Er zijn veel verbindingen en er liggen opgaven die voor alle gemeenten gelden.

Terug naar speerpunt 9