Samen werken we aan een krachtige plek binnen de regio en de wijde omgeving

Dijk en Waard maakt deel uit van de regio Alkmaar. Onze regio vormt de verbinding tussen Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord) en de Metropoolregio Amsterdam. De kracht van de regio is bereikbaarheid en kwaliteit. Dit bouwen we uit. Ten opzichte van de Metropool Amsterdam bieden wij een andere kwaliteit van wonen en leven; groener, dorpser maar toch met een rijkdom aan voorzieningen bij de hand.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Aan het uitbouwen van onze kracht wordt al veel gedaan. Lees hieronder meer over de initieven.

De visies op regionaal niveau werken door op het niveau van de gemeenten. U vindt dat terug in de speerpunten 1 tot en met 8 en de daarbij horende acties.

Dijk en Waard maakt deel uit van de regio Alkmaar. Deze regio vormt de verbinding tussen de metropool Amsterdam en het noordelijke deel van de provincie.

Vanuit het HAL gebied (Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar) kan je binnen een uur in het hart van de metropool zijn. Het is de regio boven Amsterdam waar een gezonde omgeving en een bijzondere kwaliteit van wonen en leven is. Met voldoende voorzieningen, onderwijs en zorg.

Het is een plek waar ruimte is voor ondernemerschap en waar kansen liggen voor vernieuwing en ontwikkeling. Het is ook een plek waar veel bedrijven zitten die zijn verbonden met de landbouw. Dit gaat van productie, naar opslag, vervoer en handel. Hierbij kunnen nieuwe bedrijven aansluiten. Maar ook in de maakindustrie zijn al veel bedrijven aanwezig. En in de recreatie. Vooral het waterrijke Broek op Langedijk biedt daarvoor goede mogelijkheden.

De regio Alkmaar is een regio waar ruimte is, maar ruimte wordt wel schaarser. Woon- en werkfuncties, vernieuwende teelten van planten, opwekking van duurzame energie, berging van water, landbouw, recreatie en natuur vragen allemaal hun plek. De kunst is om te ontwikkelen met behoud van kwaliteit. Het verbinden van functies met elkaar en het gebruik van ruimte voor meerdere doelen wordt steeds belangrijker.

Toerisme en recreatie zijn voor de economie in de Regio Alkmaar belangrijk. Voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie maken de omgeving aantrekkelijk. De Toeristische visie 2025 'Regio Alkmaar: Parel aan Zee' uit 2014 is de basis voor de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. Ieder jaar wordt een actieplan opgesteld. Ga voor het volledige document naar de website van de Regio Alkmaar.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijf. Ondernemers zijn ook belangrijk om aan gasten en belangstellenden te vertellen hoe gastvrij de regio is. Het toeristisch netwerk van Regio Alkmaar ondersteunt ondernemers om dit uit te dragen. Het netwerk ondersteunt daarnaast de samenwerking tussen alle partijen. Binnen de regio versterken en bouwen we de gemeente Dijk en Waard uit als aantrekkelijke, complete, gastvrije en bruisende gemeente. Dat doen we met behoud van een goed evenwicht tussen rust en levendigheid.