Ambitiedocument Holland boven Amsterdam

De regio Noord-Holland Noord (West-Friesland, regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland) heeft een gezamenlijk programma van uitvoering om de kracht van de regio te sterker te maken. Het programma richt zich op:

  • het bieden van ruimte;
  • het zorgen voor goede bereikbaarheid, zowel over de weg of het spoor als digitaal;
  • het leggen van verbindingen tussen werk en scholing en tussen verschillende soorten van bedrijven;
  • het uitnodigend en snel reageren op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt.


De omgevingsvisie is in lijn met het ambitiedocument Holland boven Amsterdam. Meer weten? Het volledige document staat op de website van Noord Holland Noord.

Terug naar speerpunt 9