Focusagenda regio Alkmaar

De Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 is opgesteld door de 7 gemeenten van de regio Alkmaar. De regio richt zich voor deze periode op een klein aantal punten om juist op deze punten meer te kunnen bereiken:

  • Een goede fysieke bereikbaarheid van de regio;
  • Aantrekkelijke en afwisselende mogelijkheden om te wonen, waarbij iedere kern zijn eigen kwaliteit van wonen heeft;
  • Inzet op duurzame energie, vanuit de noodzaak om in 2050 energie neutraal te zijn maar ook als kans voor vernieuwing.

De omgevingsvisie is in lijn met de focusagenda Regio Alkmaar. Lees meer over de focusagenda op de website van Regio Alkmaar.

Terug naar speerpunt 9