Greenport Noord-Holland Noord 2050

De Greenport Noord-Holland Noord omvat de regio‚Äôs West-Friesland, regio Alkmaar en Kop van Noord-Holland.  In dit gebied vinden we zowel onderzoek en ontwikkeling als het maken, de verkoop, de organisatie en de verwerking van producten uit de landbouw.  Dit willen we verder uitbouwen.

Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Schaalvergroting (grotere bedrijven en bedrijven die stoppen);
  • Specialisatie (met als gevolg meer vervoer);
  • Verdieping (met als gevolg een grotere behoefte aan ruimte);
  • Verbreding (toevoeging van andere activiteiten dan landbouw);
  • Vernieuwing en verduurzaming .

In afstemming op deze ontwikkelingen wordt ingezet op 5 belangrijke opgaven:

  • het bieden van ruimte (voor wat betreft de grootte en de soort van activiteiten);
  • het verbeteren van de bereikbaarheid;
  • het bouwen aan een aantrekkelijk agribusiness-landschap;
  • het realiseren van een energie-neutrale Greenport;
  • het realiseren van een Greenport  dat bestand is tegen de veranderingen in het klimaat en een watersysteem heeft dat duurzaam is.

De omgevingsvisie is in lijn met Greenport Noord-Holland Noord 2050. 

Terug naar speerpunt 9