Omgevingsbeeld regio Alkmaar

6 gemeenten vormen de regio Alkmaar. Afwisseling in het landschap en in plekken om te wonen of werken kenmerken deze regio. De bereikbaarheid en de afwisseling zijn sterke punten. Regio Alkmaar zet in op:

  • Een gezond landschap
  • De eigen kwaliteit van wonen per kern
  • Ruimte voor ondernemerschap
  • Bereikbaarheid als voorwaarde (per openbaar vervoer, weg en digitaal), en
  • Water als kans (als ruimtelijke kwaliteit, als kwaliteit voor recreatie en economie en als middel om voorbereid te zijn op de veranderingen in het klimaat).

De omgevingsvisie is in lijn met het omgevingsbeeld van Alkmaar. 

Terug naar speerpunt 9