Programma mobiliteit

Verkeer en vervoer zijn belangrijk voor scholing en werk. Veiligheid, duurzaamheid en het bedienen van alle doelgroepen staat voorop. Dit is uitgewerkt in een programma.

In de Omgevingswet betekent een programma dat:

  • doelen worden gesteld;
  • acties worden gestart om deze doelen te bereiken;
  • wordt bijgehouden of de doelen worden gehaald.


De 5 punten die we belangrijk vinden voor het programma mobiliteit sluiten goed aan op de speerpunten van de omgevingsvisie. Dit zijn:

  1. Auto’s die niet in de bebouwde kom van gemeente Dijk en Waard hoeven te zijn, horen thuis op de doorgaande (regionale) wegen.
  2. Auto’s die van buiten komen, vanuit een wijk naar buiten gaan of van de ene naar de andere wijk, horen thuis op de hoofdwegen. Voor de dorpen uit de voormalig gemeente Langedijk zijn dit de randwegen. In Heerhugowaard zijn dat de wijkontsluitingswegen.
  3. Binnen de bebouwde kom en binnen wijken zien we het liefst dat mensen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (of Hugohopper) gaan.
  4. We gaan uit van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een aanpak waarbij ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de inrichting van wegen, door het instellen van een maximale snelheid of andere maatregelen vooraf.
  5. We gaan uit van “de juiste parkeerder op de juiste plaats”. Dit betekent dat we zorgen dat er per gebied parkeergelegenheid is, voor de doelgroep waar dat ook echt voor nodig is.

Deze punten zijn in hoofdlijnen verwerkt in de omgevingsvisie.

Naast deze uitgangspunten gaat het programma ook over het verduurzamen van mobiliteit. Belangrijk punt daarbij is dat er voldoende laadpunten zijn voor elektrische auto’s en waterstofvulstations voor auto’s die waterstof als brandstof gebruiken. Het programma geeft daarom ook aan hoe we zorgen voor deze voorzieningen.

Terug naar speerpunt 4