Achtergronden bij speerpunt 6

Hoe kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering?

De klimaatverandering voltrekt zich sneller dan we dachten. De weersomstandigheden die we voor 2050 verwachtten, treden nu al regelmatig op. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt ander weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat is wateroverlast, droogte en stress door hitte. Ook hoosbuien en harde wind zullen vaker voorkomen.

De aanpak aan de bron is om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken (zie speerpunt 7 ‘Een CO2-neutrale gemeente’). Broeikasgassen zijn gassen die warmte vasthouden rond de aarde. Door de hoeveelheid broeikasgassen warmt de aarde op en hebben we te maken met klimaatverandering.

Maar daarnaast zijn de veranderende weersomstandigheden nu al een feit. Daarom is het nodig om goed voorbereid te zijn. Door goede maatregelen kunnen we overlast zoveel mogelijk voorkomen.

Het watersysteem is belangrijk voor een gezonde en leefbare omgeving. Maar zeker ook als we kijken naar de mogelijkheden om ons voor te bereiden op klimaatverandering. Het watersysteem is het geheel van kanalen, vaarten en sloten met de daarbij horende kades en dijken. En ook het grondwater en de kunstwerken voor waterbeheer horen daarbij. Waterveiligheid, beschikbaarheid van water en mogelijkheden om water te bergen en af te voeren zijn allemaal afhankelijk van een robuust watersysteem.

De gemeente heeft samen met de regio een test gedaan. Dit heet een klimaatstresstest. We deden dit om te kijken waar de gevolgen van hitte en droogte het ergste zijn. De uitslag van deze test helpt om te bepalen waar de gemeenten als eerste maatregelen gaan nemen. Hieronder kunt u de aandachtsgebieden in uw gemeente bekijken.

Klik op het plaatje om te vergroten

Klik op het plaatje om te vergroten.

Terug naar speerpunt 6