Samen werken we aan de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering

Het klimaat verandert. Het is belangrijk om ons daarop voor te bereiden. Wij in de openbare ruimte en u in en om uw eigen woning. Wij reserveren meer ruimte voor wateropvang. Dat is gunstig bij piekbuien en ook om voldoende watervoorraad te hebben voor periodes van droogte. Wij planten meer bomen om schaduw te bieden voor mensen en dieren. Wij leggen meer groen aan om teveel verdamping van water en stress door hitte te voorkomen.

De ruimte is beperkt. Daarom combineren we zoveel mogelijk functies. Ook gebruiken we niet alleen de ruimte op de grond maar ook op de gevels en de daken. Daarnaast is groen en water niet alleen nodig als voorbereiding op de verandering van het klimaat. Het draagt ook bij aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving. En aan de ruimte die we bieden voor planten en dieren.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties  bereiden we ons voor op de verandering van het klimaat. We richten ons op de inrichting van de openbare ruimte. En we bieden informatie aan voor bewoners en ondernemers om zich hierop voor te bereiden.

Bestaande acties

 • In de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte zorgen we voor voldoende opvang van regenwater. We vertragen de afvoer van water. We planten meer bomen en we zorgen dat er voldoende verschillende planten en bomen zijn. Hierbij betrekken we de bewoners.
 • We werken samen met de regio aan de voorbereiding op klimaatverandering. We stellen een agenda op met acties die we uit gaan voeren.
 • Volgens het Groenbeleidsplan voor Heerhugowaard, besteden we aandacht aan de voorbereiding op verandering van het klimaat.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • We nemen het onderwerp op in het pilotproject om de inrichting van de openbare ruimte beter af te stemmen op gebruik door iedereen. Na het pilotproject gebruiken we de leerpunten bij andere plannen voor de openbare ruimte. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de samenleving.) 
 • We gaan inwoners per wijk informatie bieden over de voorbereidingen die nodig zijn.

Wateroverlast, watertekort en hittestress, ook u kunt zich daarop voorbereiden. Dat kan op erven van bewoners of ondernemers. Maatregelen zijn:

 • wateropvang in een bassin, sloot, vijver of regenton;
 • het zuinig omgaan met water in tijden van droogte;
 • het beperken van verharding op u erf of in uw tuin. Minder verharding zorgt ervoor dat het water in de bodem terechtkomt. Dat is de meest natuurlijke manier om water op te slaan.
 • het aanplanten van bomen. Bomen zorgen voor schaduw en helpen om stress door hitte te voorkomen.
 • het laten begroeien van gevels en het kiezen voor daken met begroeiing;
 • het aanbrengen van zonwering aan de buitenkant van gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het planten van leibomen, door het aanbrengen zonneschermen of het aanbrengen van buitenluiken.