Woningbouwafspraken en programma voor wonen Regio Alkmaar

In de regio Alkmaar richten we ons op een sterke en aantrekkelijke voorraad aan woningen. Deze voorraad is voor eigen inwoners en ook voor woningzoekenden uit de Amsterdamse metropool, nu en in de toekomst. Daarbij werken we aan een evenwicht tussen de vraag en het aanbod van woningen; nu en in de toekomst.

Om dit te bereiken zijn er 5 opgaven:

 1. We verhogen het tempo van bouwen flink om de vraag naar woningen aan te kunnen.
 2. We zorgen dat de voorraad aan woningen aangepast kan worden.
 3. We zorgen voor afwisseling in woningen en in de woonomgeving.
 4. We zorgen dat de woningen terechtkomen bij de mensen die ze echt nodig hebben
 5. We spelen in op de behoefte aan woningen die we in de toekomst verwachten.

De cijfers over de vraag en het aanbod van woningen houden we goed bij. Er wordt gezorgd dat:

 • plannen inspelen op woningen waar een tekort aan bestaat;
  Bij bijna alle soorten woningen is de vraag in Dijk en Waard groter dan het aanbod. Er wordt een blijvende behoefte verwacht aan woningen. Alleen voor de twee-onder-een- kap woningen (voormalig gemeente Langedijk) en de huurwoningen in rijen (Heerhugowaard) is het mogelijk dat er in de toekomst een teveel ontstaat. Dit komt omdat ouderen deze woningen in de komende jaren zullen verlaten.
 • het opvullen van lege plekken in een kern of het opnieuw gebruiken van plekken die hun functie verliezen, gaat voor uitbreiding;
 • iedere gemeente niet meer bouwt dan haar aandeel in de berekening van de behoefte aan woningen;
 • ieder plan ook een ruimtelijke versterking oplevert;
 • er duurzaam wordt gebouwd.

De omgevingsvisie is in lijn met de regionale woningbouwafspraken. We verwachten dat er steeds meer ouderen komen en minder jongeren. Daarmee verwachten we ook dat er meer behoefte komt aan contact en zorg voor elkaar. Om die reden geven we in de omgevingsvisie extra aandacht aan vernieuwende vormen van wonen en leven (zie ook speerpunt 2 'een goede woonplek en woonomgeving voor iedereen).

Terug naar speerpunt 9