Zone D: Aan de slag

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone D

 • Het karakter als werkgebied
 • Een afwisselend aanbod van grotere en kleinere kavels, plek voor kleinschalige en grootschalige bedrijven, starters en doorstarters, verspreid over de verschillende terreinen
 • Ruimte voor innovatie
 • Ruimte voor samenwerking

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Recreatieve bedrijvigheid
 • Creatieve bedrijvigheid
 • Kleine bedrijfsunits
 • Landschappelijke inpassing
 • Functiemenging, zoals opwekking van duurzame energie, aanleg van waterberging of aanleg van groen
 • Opwekking hernieuwbare energie

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Grootschalige kantoren
 • Grootschalige detailhandel, meubelboulevard
 • Veel verkeer aantrekkende functies
 • Leegstand