Zone F: Landelijk, dorps en waterrijk

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone F

 • De karakteristieke lintstructuur
 • De karakteristieke bebouwing
 • Kleinschaligheid
 • Duurzame gebouwen
 • Openbare ruimte die gericht is op ontmoeten
 • Duurzame mobiliteit
 • De sociale samenhang
 • Het waterrijke karakter
 • Verbindingen met groen en water

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Karakteristieke bebouwing
 • Bebouwing die inspeelt op het water
 • Sociale samenhang en zorg voor elkaar

Voorbeelden die niet aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Geen grootschalige bebouwing
 • Hoogbouw
 • Lawaaisporten, overlast van golfslag door snelle watersport
 • Overheersende verlichting