Zone A: Water en groen

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone A:

 • Het groene en natuurlijke karakter
 • De rust, stilte en schone lucht
 • De rijkdom aan dieren en planten
 • De waterrijkdom
 • Het karakter van het Rijk der duizend eilanden als  vaarpolder
 • De kleinschalige tuinbouw in een waterrijke omgeving
 • De toegankelijkheid voor stille recreatie

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Stille vormen van recreatie
 • Ruimte voor de natuur
 • Kweken van eigen groenten

Voorbeelden die niet aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Overnachten in campers
 • Evenementen
 • Pretpark
 • Veel auto's
 • Veel verharding