Zone E: Stedelijk, dorps, duurzaam

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone E

 • Afwisseling in bebouwingsbeeld
 • Wat karakteristiek is behouden en versterken
 • Afwisseling in woonvormen
 • Goede en bereikbare voorzieningen
 • Duurzame gebouwen
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte die gericht is op ontmoeten

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Afwisseling van functies
 • Afwisseling van woningtypen
 • Karakteristieke bebouwing
 • Duurzame vormen van gebruik van het dak
 • Duurzame vormen van mobiliteit

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Eenvormige wijken
 • Monotonie