Zone C: Kool, glas en gras

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone C

 • Het agrarische karakter met agrarisch georiĆ«nteerde bedrijvigheid
 • De rust, de stilte en de schone lucht
 • De mogelijkheid van nevenactiviteiten in zorg, horeca, recreatie en duurzame energie
 • De openheid in grote delen van het gebied
 • Behoud en versterking van de recreatieve toegankelijkheid

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Nevenfuncties en recreatie
 • Duurzaam gebruik van het dak
 • Uitbreiding van bestaande aan het buitengebied verbonden bedrijvigheid
 • Vernieuwing in teeltmethoden, innovatie in de landbouw/glastuinbouw

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Houtproductie
 • Bedrijvigheid die geen band heeft met het buitengebied
 • Garagebedrijf of sloopauto's