Zone B: Lekker buiten

Deze kaart is een onderdeel van de Waardenkaart

Belangrijke waarden voor zone B

 • Het groene en natuurlijke karakter
 • De rust, stilte en schone lucht
 • De rijkdom aan dieren en planten
 • De zichtbaarheid en herkenbaarheid als groen recreatiegebied vanuit de openbare wegen en het stedelijk gebied
 • De toegankelijkheid voor openluchtrecreatie, sport, spel en beweging voor verschillende doelgroepen
 • Een goede balans tussen rust en reuring, zodat de verschillende doelgroepen worden bediend.

Voorbeelden die aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten aan bij de waarden van het gebied:

 • Wandelen en fietsen
 • Kamperen
 • Sportieve recreatie
 • Evenementen
 • Rustpunten
 • Groene en waterrijke inrichting

Voorbeelden die niet aansluiten

Onderstaande voorbeelden sluiten niet aan bij de waarden van het gebied:

 • Stadion
 • Lawaaisport
 • Grootschalige horeca